• Norsk
  • English

Kontakt oss

Kontakt oss

Fedrerett jobber aktivt for å likestille mor og far som omsorgspersoner og en reform av Barneloven, samt avskaffing av overgangsstønaden for å dempe konflikter ved samlivsbrudd.

Hvis du kjenner til historier som vi burde fortelle om, eller vil peke på en svakhet eller urettferdighet i systemet som brukes av motparten, så vil vi gjerne høre om det.

Postadresse:
Søren Lemmichs gate 7
3015 DRAMMEN

Telefon: 
Kenneth Mikalsen
Grunnlegger / Ansvarlig redaktør
454 15 110