• Norsk
  • English

Vis nyhet

Hevder at mye av mistilliten blant folk kan stamme fra kritiske grupper på sosiale medier: Mari Trommald, Direktør i Bufdir. Faksimile: NRK.

Ny undersøkelse: Én av fire har ingen eller lav tillit til barnevernet

Av: Fedrerett
Publisert:

Hele 28 prosent av befolkningen svarer at de har ingen eller lav tillit til barnevernet. Det viser den største kartleggingen av nordmenns holdninger til barnevernet som er gjort, melder NRK.

– Når jeg hører dette, blir jeg først og fremst kjempesint, sier Vilde Adolfsen.

Lederen for landsforeningen for barnevernsbarn reagerer når NRK viser henne en ny undersøkelse utført på vegne av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Et utvalg på rundt 4000 personer har svart på hvilke holdninger til de har til barnevernet, og resultatene viser at hele 28 prosent har ingen, eller lav tillit til institusjonen.

– Må slutte å se på egen oppfatning

Adolfsen har selv en bakgrunn fra barnevernet, og representerer i dag 700 barn og voksne som har erfaringer herfra.

– Veldig mange av medlemmene våre forteller det samme, at hjelpen fra barnevernet kom for sent og at den var altfor dårlig når den først kom, sier hun.

Mener folk påvirkes av sosiale medier

Direktør for Bufdir Mari Trommald, sier til NRK at mye av mistilliten blant folk kan stamme fra kritiske grupper på sosiale medier.

– Vi tror at enkeltsaker enten i media, eller det flere leser på sosiale medier, kan farge inntrykket av barnevernet. Vi har sett noen Facebook-grupper hvor uttalelsene er ganske skarpe. Det kan også være ganske kritiske og hatske utfall mot dem som jobber i barnevernet, forteller Trommald.

les hele artikkelen hos NRK.

Fedrerett mener at NRK's artikkel ikke var spesielt dyptgående. NRK forsøker å opprettholde en illusjon om at misnøyen stort sett skyldes skremselskampanjer i sosiale medier og formidler med dette at all kritikk stort sett skylde ytterliggående ekstremister. For å rettferdiggjøre kritikken, samt å fremstille det hele som en gedigen misforståelse har altså NRK valgt ut vennligsinnede intervjuobjekter som lederen for landsforeningen for barnevernsbarn, Vilde Adolfsen og direktør for Bufdir, Mari Trommald.

 

 

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn