• Norsk
  • English

Vis nyhet

Flertallet i det Danske Folketinget sa ja

Norge sakter akterut

Av: Ove K Alvær
Publisert:

Norge sakter akterut i forhold til våre naboer i sør. Danmark tar grep i barnefordelingsaker

Alle partier stemte ja til ny skilsmisse-pakke

Det skal ikke lenger være mulig for en far eller mor å skvise den andre forelderen ut av et barns liv ved hjelp af beskyldninger og trenering etter  et samlivsbrudd. Dette vedtok det Danske folketinget for to dager siden 19.03.2015

Våre Danske venner i sør har virkelig forstått problematikken som ofte oppstår i forbindelse med samlivsbrudd. De viser stor handlekraft og seriøsitet omkring barnefordeling, og Fedrerettt benytter anledninhen atter en gang til å oppfordre vår minister Solveig Horne til å gjøre det samme, nemlig til barnets beste.

Alle partier stemte ja til ny skilsmisse-pakke

Det skal ikke længere være muligt for en far eller mor at skubbe den anden forælder ud af et barns liv ved hjælp af chikane efter et samlivsbrud. Det vedtog et enigt Folketing i dag.

Statsforvaltningen får nye redskaber til at sikre børns ret til at have kontakt med begge deres forældre efter et samlivsbrud. I dag stemte alle Folketingets partier for et lovforslag, som skal forhindre, at børn mister kontakten med deres far eller mor, blot fordi den anden forælder udøver chikane eller forhaler en sag om forældreansvar.

Socialminister Manu Sareen er glad for den brede opbakning til skilsmissepakken.

”Med loven sætter vi en stopper for nogle af de ulykkelige sager, vi hidtil har set. Det skal for eksempel ikke længere være muligt at trække sagen i langdrag ved at udeblive fra møder i Statsforvaltningen, så den anden forælder i mellemtiden mister tilknytningen til barnet. Og det skal få konsekvenser, hvis en forælder bevidst lægger ferien på det tidspunkt, hvor barnet ellers skulle have været hos den anden. Det er en god nyhed for børnene, at den slags fuldstændig uacceptable metoder ikke længere skal gå ud over dem,” siger Manu Sareen.

Lovændringen medfører blandt andet:

• Mødepligt i Statsforvaltningen.
• Hurtigere midlertidige afgørelser om kontaktbevarende samvær.
• Automatisk erstatningssamvær, hvis den ene forælder aflyser barnets samvær med den anden forælder.
• Rådgivning i eget hjem til forældre, hvis sag behandles i fogedretten, og hvor næste skridt er, at barnet skal hentes af fogeden og politiet.

Loven træder i kraft den 1. oktober i år.

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn