• Norsk
  • English

Vis nyhet

Cirka 650.000 par vil fremover måtte dele barnetrygden i Danmark. Man må altså forberede seg på at man ved en delt ordning på enten 7/7 eller 6/8 - må dele barnetrygden. Faksimile: DR.DK.

Mor og far må dele Barnetrygden

Av: Fedrerett
Publisert:

650.000 skilte par i Danmark må dele Barnetrygden mellom seg. Det skal likestille mor og far som omsorgspersoner.

Det melder Danske Radio

I dag det i utgangspunktet mor som mottar barnetrygden når foreldrene skilles, på samme måte som i Norge.

Men fremover skal de opp mot 18.000 kronene, som ett barn årlig kan utløse i ytelser, deles likt mellom mor og far. Samtlige av partiene i Folketinget har stemt for dette og vedtatt dette som et ledd i avtalen om et nytt familierettslig system.

Her av foreldrene med felles foreldreansvar skal altså i utgangspunktet motta halvparten den ikke skattbare barnetrygden.

- Vi vil gerne gi foreldrene en mulighet til å dele barnetrygden, for det er jo en gammeldags ordning at det er mor som mottar hele barnetrygden. Dette har sin opprinelse fra en tid, hvor mor endte opp med barnet og ble understøttet økonomisk av far, sier barne- og sosialminister Mai Mercado (K), som har ledet forhandlingene.

Foreldre, som ikke bor sammen kan fremdeles velge, at hele ytelsen skal utbetales til kun den éne av partene - hvis de er enige om det. Ved uoverensstemmelser kan utbetaling fremdeles skje til kun den ene av foreldrene hvis en samværsavtale fastslår at barnet tilbringer mere tid hos den ene av foreldrene.

Den delte barnetrygden gjelder kun for foreldre som hver har barnet enten i 7 dager av gangen eller en detlt omsorg på henholdsvis 6 og 8 dager, opplyser Socialdemokratiets sosialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Det har jo svært stor betydning for folk hvordan barnetrygden fordeles, fordi man baserer  økonomien sin på det. Har man delt foreldreansvar og en 7/7 eller 6/8-ordning, så skal man i utgangspunktet dele Barnebidraget.

- For familier med en 9/5-ordning eller mindre, er det fremdeles mor, som mottar barnebidraget, fortsetter hun.

650.000 par må dele Barnebidraget

Avtalen får betydning for cirka 650.000 par, som må dele disse økonomiske ytelsene framover. Man bør altså innstille seg på - hvis man har delt omsorg på enten 7/7 eller 6/8 - at man må dele Barnebidraget fremover. Også par som bor sammen skal dele barnebidraget mellom seg.

Skilte foreldre skal likevel ikke måtte begynne å frykte for økonomien sin, forsikrer Mai Mercado:

- Vi vil selvsagt komme til å utarbeide noen overgangsbestemmelser, slik at man får muligheten til å omstille seg til de nye mulighetene vi tilbyr, sier ministeren til DR.

- Det har vi naturligvis vært opmerksomme på. Det er vårr ønske at vi tar skånsomt hånd om barnefamiliene, på en slik måte at vi ikke river det øonomiske teppet vekk under dem.

Selv om partierne ikke har bestemt seg for en endelig overgangsordning, er de ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil enige om, at avtalen ikke får tilbakevirkende kraft:

- Det selvsagt ikke komme til å få en tilbakevirkende kraft på en slik måte at noen skal måtte tilbakebetale en sum med penger, sier hun.

- Men hvis man har felles foreldreansvar og en 7/7 eller 6/8-ordning, så vil det være slik at man skal dele barnebidraget fremover.

Cirka hvert tredje barn i Danmark opplever at foreldrene skiller seg.

Venstres sosialordfører, Carl Holst erkjenner at det fins eksempler hvor eksempelvis mor må dekke fleste utgifter som følger med barnet, selv om både foreldreansvaret og samværet er likt fordelt.

Finnes det mødre som vil finne det urettferdig at de nå kun skal motta halve barnetrygden hvis det også er de som forsørger barnet med klær og mat?

- Je, det er det nok noen av dem som kommer til å gjøre. Og hvis det er slik, bør man som par også påse, at forelderen med flest utgifter som får utbetalt midlene, sier Carl Holst.

Skilsmissebarn kan få delt bosted

Foreldre som ikke er uenige, skal fremover også ha mulighet til å dele barnets bosted mellom seg, slik at barnet har en adresse hos dem begge.

- Jo mere enighet som er mellom foreldrene, som skilles, jo flere muligheter finnes det, sier Mai Mercado.

Foreldrene må selv definere, hvilken "geografisk nærhet" som er en forudsætning for at de kan dele barnets bosted slik de ønsker.

Hvis foreldrene ikke klarer å bli enige når de skilles, får de i utgangspunktet også delt bosted - og beslutningen om barnets endelige bosted settes i tre måneder til foreldrenes skilsmisse er endelig vedtatt.

Den nye avtalen innføres nemlig med en refleksjonsperiode på tre måneder for foreldre med et ønske om å skilles.

Det nye familieretlige system forventes at træde i kraft 1. april 2019.

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn