• Norsk
  • English

Vis nyhet

Viser at mødre tiltalt for vold mot egne barn slipper soning og får lavere straff på grunn av sin rolle som mor: Aftenpostens analyse.

Viser at mødre tiltalt for vold mot egne barn slipper soning og får lavere straff på grunn av sin rolle som mor: Aftenpostens analyse. Foto: Domstol.no.

Mor blir «forstått» og unnskyldt i retten

Av: Kenneth Mikalsen
Publisert:

Mødre får redusert straff etter vold mot barn og får oftere enn fedre redusert straff på grunn av foreldrerollen i saker som omhandler vold mot barn.

En gjennomgang Aftenposten har gjort av norske dommer bekrefter dette.

Aftenposten har hatt en gjennomgang av dommer hvor mødre og fedre har vært voldelig mot egne barn.

A-magasinet fortalte i helgen historien om «Jonas» som døde da han var ett år, etter vold fra mor. To måneder av det korte livet ble tilbrakt på sykehuset hvor legene forsøkte finne ut hva som feilte gutten. Det ingen turte tro var at det var moren som påførte gutten skadene, skriver Aftenposten.

Ser mildere på mødre

Aftenpostens gjennomgang er foretatt opp mot samtlige søkbare saker fra landets lagmannsretter og høyesterett der foreldre og steforeldre er dømt for alvorlig vold mot barn siste ti år. Saken viser ifølge avisen at mødre vises større forståelse enn fedre i norske rettssaler.

Ifølge undersøkelsen dreier det seg om 187 dommer. I 12 av sakene er mor og far tiltalt sammen. Man har derfor kun valgt å analysere sakene der enten mor eller far er gjerningsperson alene. Da gjenstår 175 saker.

Aftenposten har analysert språket i dommene og funnet store forskjeller i hvordan man snakker om mor og far i retten:

- I nær halvparten av sakene der kvinner har utøvd vold mot barn, beskrives formildende omstendigheter knyttet til hennes morsrolle på en slik måte at det påvirker straffen i mildere retning.

- For menn er tilsvarende oppgaver i familien sjelden vektlagt i formildende retning. Det skjer kun i én av ti saker.

Dersom far/stefar får avkorting i straffen, er det ifølge Aftenposten i hovedsak som følge av at saken har brukt for lang tid i rettssystemet, eller som en «tilståelsesrabatt».

Les hele saken i Aftenposten

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn