• Norsk
  • English

Vis nyhet

Høster sterk kritikk for motstand mot høring av forslag til ny Barnelov: Barneombud Anne Lindboe. Foto: Ukjent.

Klar melding til Barneombudet

Av: Kenneth Erha Osariemen Mikalsen
Publisert:

Debatatten er begynt å ta av etter at Barne- Likestillings- og Inkluderingsminister Solveig Horne lanserte sine forslag til endring av Barneloven i går. Les Rune Fardals åpne brev til Barneombud Anne Lindbo, som et svar på hennes uttalelser i pressen i går.

Les også: Barneombudet er en fare for Barnets beste.
Les også: Solveig Horne leverer varene
!

Det var i går at Barneombud Anne Lindboe, som også er en av høringsinstansene i forbindelse med det nye lovforslaget gikk ut i pressen og sa sin egne, personlige mening om det nye lovforslagene. Reaksjonene på hennes uttaleleser har ikke latt vente på seg.

Rune Fardahl har lenge vært involvert i fedres kamp for likestilt foreldreskap og barnas rettigheter ved samlivsbrudd og i denne anledningen har han skrevet et åpent brev til Barneombudet.

Rune Fardahls åpne brev til Barneombud Anne Lindboe lyder slik:

Barne og likestillingsminister Horne vil sende ut på høring et forslag om at foreldre i større grad skal likestilles etter samlivsbrudd slik at barnet får like mye kontakt med begge sine foreldre. Dette ut fra det faktum at dette ikke skjer i dag.

I dag vet vi at 10.000 vis av barn mister kontakten med den ene forelder, oftest far, etter samlivsbrudd. Vi vet også at svært mange barn er utsatt for en bostedsforelder som bevisst saboterer barnets kontakt med den andre forelder.. Denne adferden kalles foreldrefiendliggjøring.

Stadig mer forskning viser at barn som mister kontakten og påvirkningen en far gir, får langt alvorligere psykososiale problemer enn barn som har en far som rollemodell. Jenter blir tidligere gravide, gutter mer utagerende osv. Den samme forskning viser at en stefar ikke kompenserer for dette.

Det er en faktum at det i stadig stigende grad er konflikter rundt barnefordleing etter samlivsbrudd. På den ene siden ønsker samfunnet at far tar en større del i barnas liv på et tidlig tidspunkt, samtidig viser realitetene at ved samlivsbrudd mister svært mange barn kontakten med sin far grunnet sakkyndige, barnevern og domstolers holdning til dette.

Kravet samfunnet stiller til fedre om mer delaktifghet endrer karater til at en far som gjør nettopp dette etter samlivsbrudd, blir oppfattet som konfliktdrivende, og dermed påstått være til skade for barn.

Jeg registrerer at barneombudet meget raskt var ute å fordømte Hornes forslag om at delt bosted skal være førstevalget.

Kan barneombudet vise til forskning som viser at en fars deltagelse i barnets oppvekst etter samlivsbrudd bør reduseres for barnets beste?

Mailen legges ut på sosiale medier.

Mvh
Rune Fardal

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn