• Norsk
  • English

Vis nyhet

Følger opp tidligere korrespondanse: Barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Foto: Ukjent.

Følger opp tidligere korrespondanse: Barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Foto: Ukjent.

Fafksimile av brevet Fedrerett har mottatt fra ministeren.

Faksimile av brevet Fedrerett har mottatt fra ministeren.

Fedrerett har fått svar fra Statsråd Solveig Horne

Av: Ove K Alvær
Publisert:

Fedrerett sine synspunkter blir nå tatt med inn i arbeidet i regjeringsplattformen. Vi holder pusten og venter i spenning på å se om endringene hun omtaler blir synlig gjennomført.

Les også: FRP-statsråd Solveig Horne presses av sine egne.
Les også: LIkestillingsutfordringer

Det har tatt sin tid, men nå har Fedrerett endelig fått skriftlig svar fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ved Statsråd Solveig Horne.

Nå gjennstår det bare å se om noen av våre synspunkter og våre  offisielle punkter blir tatt hensyn til, slik som det formidles i brevet fra Statsråden. 

Nå ser vi kansje et lite lysglimt og en åpning i denne mørke årelange tunellen, som så mange tusen fedre i hele Norges land har stanget hode i, i mange år.

 

Svaret fra stasråden:

 Jeg viser til to e-poster som har blitt sendt til meg datert 11. mars og til møtet vi hadde om Barneloven 11. april 2014.

Det følger av regjeringsplattformen at regjeringen ønsker å styrke familiens stilling i det norske samfunnet. Familien skaper og sikrer en trygg ramme om barns oppvekst, uansett hvilken form den enkelte familie måtte ha.

Som dere er kjent med, sier regjeringsplattformen videre at regjeringen vil likestille foreldrene som omsorgspersoner, med de samme rettigheter, men sikre at hensynet til barnets beste alltid veier tyngst i saker om barnefordeling og samvær. Regjeringen vil også gjennomgå bidrags- og støtteordninger knyttet til omsorg for barn for å utvikle et enklere og mer rettferdig regelverk- Vi er i gang med arbeid for å oppfylle disse punktene i plattformen.

Med grunnlag av dokumentene dere har sendt meg og departementet og møtet vi hadde i fjor, er politisk ledelse godt kjent med foreningen Fedreretts synspunkter på Barneloven. Vi vil ta disse med oss i det videre arbeidet med å oppfylle regjeringsplattformen.

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn