• Norsk
  • English

Vis nyhet

Faksimile: nrk.no.

Er NRK på feministene sin side?

Av: Kenneth Mikalsen
Publisert:

Argumenterer NRK den ene siden av en sak for mye i forbindelse med nytt utkast til Barneloven?

Stadig flere tar i sosiale medier til orde for at NRK ikke er spesielt objektive når de omtaler forslaget til ny barnelov som nettopp var ute til høring.

Motstandernes hovedargumentasjon mot begrensede muligheter for flytting med barnet uten samværsforelderens samtykke er at det vil være konfliktdempende at bostedsforelderen kan flytte med barnet som hun/han selv vil.

Hyppig brukt virkemiddel for samværsnekt og -sabotasje

Barnets beste brukes hyppig av den andre siden som en argumentasjon for å bevare, om ikke å forsterke dagens ordning. Samværsforeldre som har samvær med barn som flytter ofte opplever ofte at flyttingen i seg selv blir å betrakte som et verktøy for å trenere en barnefordelingssak.

En større avstand kan også synes å være et greit virkemiddel å ha for dem som vil nekte eller sabotere samvær.

På selveste farsdagen publiserte NRK artikkelen om Magnus Juel Berland som føler seg hjemløs fordi han hadde en indre lojalitetskonflikt og måtte være hos hver av foreldrene til faste tider. Selv om en avstand på 180 mil var nevnt, er saken blitt vinklet dithen at det var at han måtte dele tiden med begge foreldrene som var problemet og ikke avstanden i seg selv.

Artikkelen om Magnus Juel Berland er bare en av flere i en rekke produksjoner statskanalen har produsert som feilaktig bruker barnets beste som en argumentasjon for å opprettholde en skjevfordelt og avleggs Barnelov.

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn