• Norsk
  • English

Vis nyhet

Det danske Indenrigs- og Socialministeriet. Foto: Wikipedia.

Danmark innfører delt bosted som utgangspunkt

Av: Socialministeriet.dk
Publisert:

- i Barneloven i en refleksjonsperiode på 3 måneder

Dette skal sikre barnet en viss form for ro i forbindelse med bruddet og hindre rettsløse tilstander hvor en forelder urettmessig tar med seg barnet og tilriver seg makten som A-forelder, skriver politikerne. Barna skal ikke både oppleve usikkerhet om fremtiden og samtidig bli flyttet ut av sine vante omgivelser, med mindre foreldrene er enige om det. Barna har derfor bostedsadresse og delt bosted hos begge foreldrene i en periode på 3 måneder etter samlivsopphevelsen, og danske foreldre kan da videreføre denne ordningen med delt bosted etter 3 måneders-perioden eller avtale om at det er en bostedsforeldrer(A-forelder) og en samværsforelde (B-forelder).


Alle partier stemte for. Klikk her for å se den politiske avtalen om det nye familierettslige systemet som trer i kraft 1. april 2019.

Det delte foreldreskap og den delte økonomi

Foreldrenes opplevelse av å være likeverdige foreldre skal understøttes af de familierettslige regler. Det skal derfor være mulig for enige forældre å avtale, at barnet har bosted hos dem begge – ”delt bosted”. I den forbindelse kan foreldrene selv definere, hvilken geografisk nærhet som er en forutsetning for, at de kan dele barnets bosted slik de ønsker.

Samtidig kan muligheten for å ha delt bosted brukes som et redskab for å sikre barnet en viss form for ro i forbindelse med bruddet. Barnene skal ikke trenge å oppleve usikkerheten om fremtiden og samtidig måtte flytte ut av sine vante rammer, hvis foreldrene ikke er enige om det. I så fall har foreldrene i utgangspunktet delt bosted i forbindelse med bruddet, slik at beslutningen om barnets endelige bosted bestemmes over en periode på 3 ma?neder fra samlivsophævelsen.


EN REFLEKSJONSPERIODEN PÅ 3 MÅNEDER – brudd med omtanke av hensyn til barnet

«En skilsmisse pa?virker barnene og deres hverdag. Derfor innføres det av hensyn til barna en refleksionsperiode på 3 måneder med adgang til en rekke tilbud, som har som hovedål å skape forståelse for barnets situasjon.

Dernest er det vigtigt for partiene, at barnet ikke rives ut av sine vante rammer og ikke blir en genstand for forhandling, når foreldrene er aller mest preget av bruddet bruddet. For å skape ro om barnet, er begge foreldrene bostedsforeldre i refleksjonsperioden, så lenge formålet er å understøtte, at barnet forblir i sine kjente fysiske rammer

I refleksjonsperioden understøttes foreldrenes mulighet til å arbejde med sin egen relasjon og å bli bedre på å forstå barns reaktion på en skilsmisse. Foreldrene tilbys sakkyndig ra?dgivning og mekling og et obligatorisk digitalt forløp, som gir foreldrene kunnskap om bruddets betydning for barnet og den beste måten å støtte barnet på i situasjonen. Enn så lenge finnes et tilbud om en målrettet rådgivnings- og avklaringssamtale, med samme formål som det digitale programmet.

Tilbudet om en målrettet samtale gis også til ugifte foreldrepar med felles barn, som går gjennom brudd med hverandre. Disse foreldreparene har like fullt adgang til Familieretshusets øvrige tilbud.»

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn