• Norsk
  • English

Vis nyhet

Barneombudet fortsetter i samme spor som sine forgjengere

Barneombudet er en fare for barnets beste

Av: Tommy Hoholm
Publisert:

Nå reagerer selv større advokatfirmaer på uttalelser fra barneombudet som allerede tar sterk avstand fra et høringsnotat som ennå ikke er sendt ut.

Fedrerett støtter advokatfirma Sylte i sin skepsis til at barneombud Anne Lindboe går ut med sine personlige meninger, og stiller oss undrende over at det samme barneombud  går så hardt ut mot Barneministeren og hennes høringsnotat om endring av barneloven, som enda ikke er sendt ut på høring.

-Barneombudet burde holdt munn!

Barneministeren har i dag varslet forslag til endring av barneloven. Forslaget innebærer at barn som hovedregel skal bo like mye hos begge foreldre etter samlivsbrudd, dersom barna er over 3 år og foreldrene tidligere bodde sammen med dem.

Før departementet fikk skrevet ferdig høringsnotatet,  kom Barneombudet nesten i samme sekund inn fra sidelinja og tok avstand fra hele forslaget da statsråden idag redegjorde for hovedtrekkene i det.  Ombudet begrunnet det med at alle saker jo må vurderes individuelt. Hun kan nok i ettertid forsvare seg med at hun ikke hadde lest forslaget, som altså enda ikke er ferdigstilt.

Barneombudet er en av høringsinstansene som skal gi uttalelse. Det er kritikkverdig at hun ikke kunne vente med sin uttalelse til forslaget var mottatt, og sende den til departementet på vanlig måte etter en grundig gjennomgang. Deretter kunne hun ringt til media, og sagt at hun ønsket å bli avbildet med sitt syn på vegne av instansen hun er leder for.

Det er påregnelig at fremgangsmåten hun nå har valgt, vil påvirke henne og instansen i det videre arbeidet med saken. Ombudet har jo allerede sagt sitt, og hun er lege og ikke barnefagkyndig utdannet. Det er derimot de 20 andre ved ombudskontoret som er lønnet for å gi henne faglige råd er. Svakere prestasjon enn dette har vel ikke ombudet som sådan stått for, siden Trond Wiggo sprang midt opp i etterforskningen av Bjugnsaken og tok avstand fra overgrepene som senere ble avdekket ikke hadde funnet sted.

Dersom dette ombudet hadde hatt noe bedre impulskontroll, ville hun sett at det ikke er foreslått noen endringer i ordningen med individuell vurdering. Det er bare utgangspunktet for vurderingen som foreslås endret. Idag er det som kjent - for de som kjenner reglene - at barn skal bo fast hos bare en av foreldrene.

Eller mente ombudet at det heller burde fremgå uttrykkelig av loven, at hovedregelen burde være at menn uansett ikke burde ha noen kontakt med barn?

Fremgangsmåten ombudet har valgt, gir også grobunn for slike spekulasjoner. Hun bør lese hva som står i brevet fra departementet når hun mottar det - og inntil da holde munn.

 

 

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn