• Norsk
  • English

Vis nyhet

Mottok flest kvinnelige svar i høringsrunde for den nye Barneloven: Barne- Likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Foto: Regjeringen.no.

Alvorlig skjevfordeling blant premissleverandører for ny Barnelov

Av: Kenneth Mikalsen
Publisert:

Etter en gjennomgang av hvem som har utarbeidet de 74 innkomne høringssvarene fremstår det en noe problematisk skjevdeling i hvem som forestår som premissleverandør.

En oversikt vi har laget viser at av alle innkomne tilsvar, var nær 2/3 signert av kvinner.

- I 100% av tilfellene der det var oppgitt saksbehandler var disse kvinner.
- I de aller fleste tilfeller der det var oppgitt rådgiver, var dette også kvinner. 

Kvinner blir således en hovedaktør i endringer i barneloven som skal fremme barnets beste. Dette utgjør i så måte en helt sentral problemstilling når man i dag ser at de aller fleste av skilsmissebarna bor med mor.

Det bør vurderes om kvinner setter sin egen frihet til å flytte innenlands og å ha hovedomsorgen for barnet høyest – og fremfor barnets interesser. 

Det vil hevdes at barnets beste blir å oppfatte som underordnet, noe som ikke samsvarer  med FNs Barnekonvensjon 9.3

Barnesykepleierforbundet berører denne problemstillingen konkret i sitt høringssvar.

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn