• Norsk
  • English

Vis nyhet

Advokater kan verken krenke vitner eller motpart

Av: Fedrerett
Publisert:

Reglene om ærekrenkelser gjelder for alle, også advokater. Advokatene kan heller ikke påberope seg at de står i en rettsprosess, og bare viser til sakens dokumenter. En advokat er nylig felt i disiplinærsystemet for å ha trådt feil, opplyser Advokatfirmaet Sylte.

«(Motpart) har en meget stygg historikk knyttet til seksuelle overgrep mot egne barn, herunder X (fellesbarnet). Han har også en historikk med bruk av vold i nære relasjoner, herunder mot mor, samt tidligere ektefelle. Dette gir stor risiko for retraumatisering og nye overgrep», skrev advokaten i sluttinnlegget som han sendte til retten ifølge Advokatfirmaet Sylte. 

Videre heter det at Disiplinærutvalget mente at advokaten ved dette brøt reglene for god advokatskikk, som krever at advokater også i prosess opptrer saklig og korrekt.

«Plikten til å opptre saklig og korrekt gjelder både overfor egen klient, men også overfor motpart», fremgår det videre av avgjørelsen. 

Advokatfirmaet opplyser at saken dreide seg om barn, og således er saken særlig interessant. Kommuneadvokater kan ut fra avgjørelsen ikke påstå at foreldre er ditt og datt av negativ art for å ta omsorgen fra dem, men må heretter begrense seg til å peke på at andre måtte mene dette og angi hvem i så fall. Ellers så risikerer vedkommende å bli felt i klagesak for eget disiplinærutvalg.

Ifølge advokatfirmaet antas den samme regelen også å gjelde krenkende påstander om andre, f.eks. vitner.

I barnefordelingssaker er det mange fedre som opplever at motpartens advokater går hardt ut mot dem for å få dem erklært uegnet til å gjennomføre samvær eller å utøve delt omsorgfor barnet.

Les hele saken hos Advokatfirmaet Sylte.

Last kommentarfelt

Brukerinnlogging

Tast inn ditt brukernavn og passord her for å logge inn på nettstedet:
Logg inn